Main Content

 

Vilka fördelar skaffar du dig genom denna kurs i Personligt Självledarskap?

“kursen som ändrar kursen” i livet helt så att du tar makten i ditt liv!


Lär känna oss på Leda Medvetet

Petra Westrup
Petra Westrup

“Jag hjälper människor att ta sig från oklarhet till klarhet. Det förlöser och skapar superkrafter”

Med yrkeserfarenheter inom ytterligheter som sjuksköterska till ingenjör har jag skapat en bred kompetensbank inom utveckling av både människor och teknik där jag numera lägger all min kraft på att väcka människors tillit, förändringsvilja och ansvar för eget engagemang. Som samtalsledare har jag många års erfarenhet av mental träning och att coacha människor både inom ledarskap, karriär, hälsa och life. Min superkraft i livet är nyfikenhet och den leder mig att leva i en ständig omvärldsbevakning och egenutveckling inom humanism och teknik. I faktabaserade metoder formar vi ditt WHY och med det tydligt utvecklar människor och företag sitt fokus på affärsnyttan.

Tillsammans med Margareth Söderlind har jag utvecklat konceptet ”Leda Medvetet” där vi tillsammans drivs av att säkra upp människors och organisationers viktigaste framtida nyckel, nämligen eget ansvar för sitt engagemang.”

Min story;
Som ung drömde jag om att arbeta som barnmorska. Att förlösa en människa från ofattbar smärta och enorm förväntan, samtidigt ta emot ett nytt liv lockade mig. Den drömmen tog en annan riktning då jag som ung vuxen, legitimerad sjuksköterska, mamma till 3 barn, började studera teknik på högskolan. Nästa vändning kom då jag som systemtekniker inom telekombranschen svarade på frågan vad som var roligast med mitt jobb med att det var ”att hjälpa människor”.

Resan styrdes ånyo mot humanism och beteendevetenskap utifrån förändringsperspektiv. Efter att nu i många år ha hjälpt människor och grupper att hantera förändringar mer funktionellt än vad vi nedärvt blivit utrustade med kan jag konstatera att drömmen om att förlösa är mer verklig än någonsin. Att följa en människa och/eller en grupp från oklarhet till klarhet förlöser och skapar både liv och superkrafter.

Min formella utbildningsnivå:
Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom stressfysiologi
Högskoleingenjör inom systemutveckling
Beteendevetenskap (KBT, steg 1)
Internationell certifierad ICF Coach (PCC nivå)
Certifierad lärare inom medicinsk yoga.
Certifierad inom JTI personlighetsprofilering
Certifierad inom MI (motiverande samtal)

…med en strävan att varje dag leva i insikten att ”om 100 år är vi alla människor som levde för länge sedan!”

Margareth Söderlind
Margareth Söderlind

“Jag hjälper chefer och medarbetare att lyckas”

Under snart 30 år har jag byggt upp en gedigen och bred kompetens inom ledar- och individutveckling. Det har jag gjort genom att bland annat arbeta som headhunter -rekryterare, professionell coach, processledare, rådgivare. Jag har också erfarenhet från att starta och utveckla ett företag. Drivkraften är nyfikenhet och utveckling av mig själv, omgivningen, världen. Ser problem och livet från ett helikopterperspektiv.
Viktigt för mig är också att i mitt arbete med att utveckla människor och företag ha fokus på affärsnyttan. Därför har jag sen 1998 varit medlem och i olika perioder varit aktiv i Företagarna.

Min story;
“Som ung hade jag en tanke om att åka ut i världen och göra skillnad. Det jag såg framför mig var ett land långt borta där människor hade det svårt och där jag med min kompetens och person skulle förändra världen. Planen fanns där men livet kom emellan som det ofta gör. Den inre rösten gick till slut inte att stoppa utan under många år så studerade jag samtidigt som jag arbetade. Efter många år fick jag äntligen min examen och en ny karriär inleddes. Jag lämnade strategier mot det individuella mötet. En karriärutveckling jag aldrig ångrat utan som istället har varit min drivkraft att hela tiden lära mer och utvidga min kompetens.
Min karriärprofil är som en kanelbulle, snurran blir hela tiden större och större. Nyfikenheten att lära mig släcks aldrig. Kan jag medverka till att andra också hittar sin drivkraft och lust så har jag fått bidra till just det som var min tanke från början- Att förändra världen- men i ett annat perspektiv och här. Tillsammans förändrar vi !!”

“Tillsammans med Petra Westrup har jag utvecklat konceptet ”Leda Medvetet” där vi tillsammans drivs av att säkra upp människors och organisationers viktigaste framtida nyckel – nämligen eget ansvar för sitt engagemang.”

WHY
WHY

Tillsammans har vi utvecklat konceptet ”Leda Medvetet” där vi tillsammans drivs av att säkra upp människors och organisationers viktigaste framtida nyckel – nämligen eget ansvar för sitt engagemang.

När vi inte arbetar online så har vi oftast våra kurser och samtal på Teleborgs Slott. Där finns en miljö som vi uppskattar och som främjar reflektion och utveckling.

Tjänster


Detta tycker vi!

 • Sagt om Petra:

  Processutbildning med Petra var ett bra steg i teamets utveckling där samarbetet mellan medlemmarna ökade
  efter att man hade fått bättre förståelse för varandra.
  Du har även hjälpt enskilda personer att må betydligt
  bättre i sina arbetssituationer, vilket är helt fantastiskt.
  En medarbetare som är i balans i livet idag som inte var
  det innan du hjälpte oss med detta.

  Magnus, chef
 • Sagt om Margareth:

  Tydlig, bra på att coacha mig till att komma fram till
  lösningar och följer upp. Erfaren, kunnig och trovärdig.
  Lyhörd, ärlig och mycket pedagogisk kring varför känslor
  och beteenden uppstår. Bra på att se hela människan.
  Klok, rak, direkt och tydlig. Detta sammantaget gör
  att jag kunnat få en tydligare bild över vad jag kan
  påverka gällande mitt liv.

  Kunders åsikter
 • Sagt om Petra:

  Förtroendeingivande och ärlig. Fångar upp detaljer, med förbättringspotential, och förmedlar förslag till förbättring
  på ett väldigt bra sätt. Förslag som med eftertanke, hos
  mig, har haft stor effekt och stärkt min egen uppfattning
  om mitt ledarskap. Det finns faktiskt många positiva delar
  i det som jag själv inte ser när "molnen är väldigt grå".

  Boris, verksamhetsledare
 • Sagt om Margareth:

  Under en tuff tid både yrkesmässigt och privat var din vägledning helt avgörande för mig. Du kunde paketera
  både känslor och beteende så jag förstod både varför jag reagerar som jag gör och vad jag kan påverka. Det var uteslutande din förtjänst att jag hittade rätt den perioden.

  Maria HR-chef
 • Sagt om Petra:

  Petra lyssnar, läser av och anpassar, är glad o positiv!
  Du får lätt med dig gruppen och enskilda individer.
  Du är en bra lyssnare, prestigelös, du inger ett förtroende
  för den/dem du pratar med så att individen och gruppen öppnar upp sig. Du kommer med bra åtgärder och idéer
  som hjälper individen eller gruppen vidare. Du följer kontinuerligt upp hur det går, du är trygg i dig själv och
  har en bred kunskap.

  Per-Anders, chef
 • Sagt om Margareth:

  Nästan alla mina förändringar/förbättringar i min personalstyrka är direkt kopplat till våra samtal.
  Du har lärt mig läsa andra människor och förstå vikten
  av att få ihop en bra sammansättning av olika typer av människor i en arbetsgrupp.

  Hanna VD
Illustratör: Rosa